Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
09/11/2022
Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 1033/BC-STTTT kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2022.
31/10/2022
Ngày 29 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 124/BC-STTTT kết quả triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
19/10/2022
Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1052/STTTT-BCVTCNTT về tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.
19/10/2022
Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1195/STTTT-BCVTCNTT về việc hướng dẫn các chỉ tiêu thuộc tiêu chí ngành thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
18/10/2022
Ngày 18 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 1190/BC-STTTT về kết quả triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực.
17/10/2022
Ngày 17 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 70/QĐ-STTTT về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông.
05/10/2022
Ngày 05 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1125/STTTT-BCVTCNTT về việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
04/10/2022
Ngày 04 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1119/STTTT-BCVTCNTT về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.
26/09/2022
Ngày 26/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1083/STTTT-TTBCXB về việc thông tin tuyên truyền, ứng phó khẩn cấp với cơn bão NORU.
13/09/2022
Ngày 13 tháng 9 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 1021/BC-STTTT về kết quả thực hiện công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý IV/2022
01/09/2022
Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 973/STTTT-BCVTCNTT về việc đẩy mạnh việc đăng ký, quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
31/08/2022
Ngày 30 tháng 8 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 970/BC-STTTT tình hình hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
24/08/2022
Ngày 23 tháng 8 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 948/STTTT- BCVTCNTT về đăng ký danh danh mục thủ tục hành chính thực hiện số hóa; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
01/08/2022
Ngày 30 tháng 7 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 861/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng
26/01/2022
Ngày 25/01/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 94/STTTT-BCVTCNTT về việc bảo đảm thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
12345
Previous Page 1-15 Next Page