Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
17/05/2021
Ngày 17/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 454/STTTT-TTBCXB về việc chỉ đạo tuyên truyền sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng.
03/05/2021
Thực hiện Công văn số 1017/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 02/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 387/STTTT-BCVTCNTT về việc chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền, giới thiệu tài liệu "Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng".
03/05/2021
Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 01/5/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 02/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 388/STTTT-TTBCXB về việc tăng cường tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
15/01/2021
Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đặc biệt là bảo vệ các hệ thống thông tin các cơ quan trên địa bàn tỉnh, ngày 12/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 22/STTTT-BCVTCNTT về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên sản phẩm FortiWeb.
15/01/2021
Năm 2020, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đã được Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả.
29/04/2020
Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đặc biệt là bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị và người sử dụng, ngày 27/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 380/STTTT-BCVTCNTT về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom.
29/04/2020
Bluezone là giải pháp ứng dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp BLE (Bluetooth low energy). Các smartphone được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2m, ghi nhận sự tiếp xúc gần. Nếu xuất hiện F0 từ dữ liệu do cơ quan có thẩm quyền nhập vào, hệ thống sẽ gửi đến tất cả các smartphone trong cộng đồng Bluezone. Khi đó, lịch sử tiếp xúc với F0 sẽ được Bluezone trên máy phân tích, so sánh. Nếu có sự trùng khớp, ứng dụng sẽ lập tức cảnh báo cho người dùng có nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Bluezone cũng có thể giúp cảnh báo người thuộc nhóm F2 (tiếp xúc gần với F1).
07/11/2019
Theo cảnh báo của Cục An toàn thông tin về việc khai thác lỗ hổng (CVE-2019-13720) trong trình duyệt Google Chrome: Lỗ hổng có ảnh hưởng hầu hết đến các hệ điều hành (Microsoft Windows, Apple macOS và Linux) sử dụng trình duyệt Chrome trước phiên bản 78.0.3904.87, ngày 07/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 799/STTTT-BCVTCNTT về việc cảnh báo lỗ hổng trên trình duyệt Chrome.
23/10/2019
Hiện nay, tình hình cháy, nổ diễn ra phức tạp ở nhiều nơi trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Hà Nam nói riêng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường đã làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên lượng tin, bài tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ còn ít, hình thức tuyên truyền chưa phong phú.
25/09/2019
Thực hiện Công văn số 2662/UBND-NC ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh về việc rà soát triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 620/STTTT-TTBCXB ngày 17/9/2019 đề nghị Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhóm đối tượng là người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người sau cai nghiện ma túy; thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.
123
Previous Page 1-15 Next Page