Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 57/2023/QĐ-UBND 01/12/2023 Quyết định Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
2 55/2023/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
3 39/2023/QĐ-UBND 03/08/2023 Quyết địnhQuy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chínhthông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
4 27/2023/QĐ-UBND 08/06/2023 Quyết địnhvề việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
5 18/2023/QĐ-UBND 23/03/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ,kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứngnhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngtrên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBNDngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
6 12/2023/QĐ-UBND 28/02/2023 Quyết định Ban hành Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
7 27/2022/QĐ-UBND 29/08/2022 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký sốchuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
8 07/2022/QĐ-UBND 06/05/2022 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
9 28/2021/QĐ-UBND 01/09/2021 Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
10 07/2021/QĐ-UBND 09/04/2021 Ban hành quy định kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
11 20/2020/QĐ-UBND 13/08/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyêndùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBNDngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
12 40/2019/QĐ-UBND 16/10/2019 Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
13 30/2019/QĐ-UBND 30/08/2019 Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
14 29/2019/QĐ-UBND 30/08/2019 Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
15 19/2019/QĐ-UBND 31/07/2019 Ban hành quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page