Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản hướng dẫn  
07/07/2021
Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đặc biệt là bảo vệ các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngày 07/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 651/STTTT-BCVTCNTT về lỗ hổng bảo mật mới trong WinRAR.
14/09/2019
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 3001/BTTTT-CATTT hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức nhà nước.
1234
Previous Page 1-15 Next Page