Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản hướng dẫn  
14/09/2021
Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đặc biệt là bảo vệ các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngày 13/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 918/STTTT-BCVTCNTT về việc lỗ hổng bảo mật CVE-2021-40444 trong Microsoft Windows.
17/08/2021
Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đặc biệt là bảo vệ các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngày 16/8/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 817/STTTT-BCVTCNTT về việc 10 lỗ hổng bảo mật mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft.
07/07/2021
Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đặc biệt là bảo vệ các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngày 07/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 651/STTTT-BCVTCNTT về lỗ hổng bảo mật mới trong WinRAR.
12345
Previous Page 1-15 Next Page