Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
01/07/2021
Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đặc biệt là bảo vệ các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngày 30/6/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 627/STTTT-BCVTCNTT về việc hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện vá lỗ hổng bảo mật CVE-2021-1675 tránh nguy cơ tấn công mạng trên diện rộng.
26/06/2021
Ngày 21/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BTTTT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (QCVN 125:2021/BTTTT).
18/06/2021
06 tháng đầu năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC); thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực thông tin và truyền thông; tích cực tham mưu với UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
04/06/2021
06 tháng đầu năm 2021, công tác thông tin đối ngoại đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; được triển khai chủ động, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành và cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, đảm bảo chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định hiện hành.
28/05/2021
Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (gọi tắt là chỉ số B1) là một trong những chỉ số nằm trong mục Quản trị theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum - WEF) được thể hiện thông qua chỉ số: “Burden of government regulation”. Chi phí tuân thủ pháp luật B1 là các chi phí mà doanh nghiệp, người dân phải gánh chịu trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật. Tại Việt Nam, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu từ năm 2019 đến năm 2021 nâng xếp hạng chỉ số B1 của Việt Nam lên từ 05-10 bậc.
18/05/2021
Thực hiện Kế hoạch số 329/KH-BTTTT ngày 04/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên toàn quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 807/KH-UBND ngày 05/4/2021 về tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 807/KH-UBND ngày 05/4/2021 đạt chất lượng, hiệu quả.
17/05/2021
Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai” diễn ra từ ngày 15/5 đến ngày 22/5/2021.
12/05/2021
Thông qua sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, xã hội của chúng ta đang trải qua quá trình chuyển đổi số để chuyển sang xã hội thông tin và kinh tế số.
20/02/2021
Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 86/KH-STTTT về tuyên truyền CCHC năm 2021.
01/10/2020
Ngày 23/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông.
17/09/2020
Ngày 09/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page