Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
27/01/2023
Ngày 17/01/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về việc cơ cấu lại ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2025.
27/01/2023
Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 123/STTTT-TTBCXB về việc hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi sáng tác Biểu trưng Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk.
16/01/2023
Ngày 13/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 56/STTTT-BCVTCNTT về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2023.
12/01/2023
Ngày 09/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND về việc cấp bổ sung mã định danh của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
12/01/2023
Ngày 04/01/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 654/QĐ-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
11/01/2023
Ngày 06/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 19/STTTT-BCVTCNTT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
07/01/2023
Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng là công cụ quan trọng giúp cộng đồng người dùng cùng nhận biết, ứng xử phù hợp và góp phần chung tay loại trừ tin giả, tin sai sự thật trên mạng.
07/01/2023
Ngày 30/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 128/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo. Nghị định 128/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2023.
07/01/2023
Hiện nay, lợi dụng mạng xã hội, nhất là các mạng xã hội xuyên quốc gia, các trang Web có tên miền ở nước ngoài, không ít đối tượng chào bán sách lậu, sách giả, sách tăng giá so với giá bìa, thậm chí là sách có nội dung sai trái, độc hại, vi phạm Điều 10 Luật Xuất bản.
30/12/2022
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3054/UBND-VXNV ngày 11/11/2022 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 27/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững”, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1321/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023.
30/12/2022
Thực hiện Công văn số 3483/UBND-VXNV ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống các dịch bệnh; đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh, ngày 30/12/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1559/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền công tác phòng, chống các dịch bệnh.
29/12/2022
Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong năm 2023, ngày 27/12/2022, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch 71-KH/CBSTTTT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
27/12/2022
Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông. Cơ quan gồm: 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 01 đơn vị trực thuộc. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là 26 người. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động sáng tạo và đoàn kết đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Tình hình an ninh trật tự trong cơ quan những năm qua cơ bản ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất, đời sống của cán bộ công chức, viên chức, lao động được cải thiện.
23/12/2022
Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1500/STTTT-BCVTCNTT cảnh báo về lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 12/2022.
21/12/2022
Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page