Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
12/07/2020
Ngày 03/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình.
11/06/2020
Ngày 29/5/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT hướng dẫn phương pháp xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí.
10/06/2020
Năm 2019, chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) của Việt Nam theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) đã được nâng cao về điểm số và thứ hạng, đạt 3.4/7 (tăng 0.3 điểm so với năm 2018), xếp thứ 79/141 nước (tăng 17 bậc so với năm 2018). Tuy nhiên đây vẫn là điểm số và thứ hạng thấp so với 140 nước và khu vực ASEAN. Trước thực trạng chỉ số B1 của Việt Nam như đã nêu trên, năm 2019, Chính phủ đặt ra mục tiêu từ năm 2019 đến năm 2021 nâng xếp hạng chỉ số B1 của Việt Nam lên từ 5-10 bậc.
18/04/2020
Ngày 13/4/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT về việc quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện.
31/03/2020
Ngày 25/3/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-BTTTT phát động Cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số.
17/03/2020
Ngày 05/3/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc.
08/01/2020
Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.
02/01/2020
Ngày 25/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành" (kèm theo Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT).
31/12/2019
Ngày 25/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.
17/12/2019
Ngày 05/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.
03/12/2019
Ngày 22/11/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BTTTT quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
25/11/2019
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.
19/11/2019
Ngày 11/11/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã kí ban hành Chỉ thị số 52/CT-BTTTT về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông. Chỉ thị nhằm làm tăng hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp, giảm bớt công trình hạ tầng kĩ thuật ngầm, đảm bảo an toàn môi trường và an toàn của người dân.
17/10/2019
Quý III/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng văn hóa.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page