Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
20/02/2021
Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 86/KH-STTTT về tuyên truyền CCHC năm 2021.
01/10/2020
Ngày 23/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông.
17/09/2020
Ngày 09/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
14/09/2020
Ngày 07/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BTTTT quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số.
08/09/2020
Ngày 03/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Thông tư số 20/2020/TT-BTTTT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh.
26/07/2020
Ngày 17/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông.
23/07/2020
Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay.
12/07/2020
Ngày 03/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình.
11/06/2020
Ngày 29/5/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT hướng dẫn phương pháp xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí.
10/06/2020
Năm 2019, chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) của Việt Nam theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) đã được nâng cao về điểm số và thứ hạng, đạt 3.4/7 (tăng 0.3 điểm so với năm 2018), xếp thứ 79/141 nước (tăng 17 bậc so với năm 2018). Tuy nhiên đây vẫn là điểm số và thứ hạng thấp so với 140 nước và khu vực ASEAN. Trước thực trạng chỉ số B1 của Việt Nam như đã nêu trên, năm 2019, Chính phủ đặt ra mục tiêu từ năm 2019 đến năm 2021 nâng xếp hạng chỉ số B1 của Việt Nam lên từ 5-10 bậc.
18/04/2020
Ngày 13/4/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT về việc quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện.
31/03/2020
Ngày 25/3/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-BTTTT phát động Cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số.
17/03/2020
Ngày 05/3/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc.
08/01/2020
Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page