Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công t...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2022
Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 1033/BC-STTTT kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2022.
Xem chi tiết tại đây BC 1033.pdf
Tin liên quan