Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
07/12/2020
Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Sở Thông tin và Truyền thông đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nội dung Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
11/08/2020
Ngay từ đầu năm, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-STTTT ngày 28/02/2020 về ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2020.
13/07/2020
Thực hiện Công văn số 564/CATTT-NCSC ngày 07/7/2020 của Cục An toàn thông tin về việc nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị F5 BIG-IP, ngày 10/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 670/STTTT-BCVTCNTT về việc cảnh báo lỗ hổng trên hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức thông qua lỗ hổng trên thiết bị F5 BIG-IP và tình hình an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.
07/07/2020
Trong sáu tháng đầu năm 2020, công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đã khá ổn định. Ước thực hiện sáu tháng đầu năm 2020, tổng số thuê bao điện thoại có trên mạng khoảng 880.000; thuê bao Internet ADSL khoảng 129.000. Nhìn chung, tình hình thực hiện các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành tại các cơ quan nhà nước đã phổ biến hơn. Thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh được cập nhật liên tục, các cổng chuyên ngành được duy trì với lượng thông tin ngày càng phong phú; Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử (https://dichvucong.hanam.gov.vn) được duy trì hoạt động; 100% thủ tục hành chính các cấp được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử; 87% dịch vụ hành chính công đạt mức 3 và 4 được thực hiện trên cổng để phục vụ người dân và doanh nghiệp.
23/11/2019
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3933/BTTTT-CBC ngày 05/11/2019 về việc thông tin, tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019, ngày 08/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 807/STTTT-TTBCXB đề nghị: Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam tăng cường tin, bài tuyên truyền về Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt là qua các phóng sự, chương trình tọa đàm, giao lưu với những người bị nhiễm HIV/AIDS… UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện xây dựng chương trình tuyên truyền về Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương; yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện.
25/10/2019
Trong 9 tháng năm 2019, công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đã khá ổn định. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn đã nỗ lực triển khai nhiều dịch vụ mới, tiện ích, giá cả phù hợp. Chất lượng dịch vụ và quyền lợi khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đã được Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Việc cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và của các sở, ngành được cập nhật thường xuyên. Bên cạnh những khó khăn chung của nền kinh tế, thu nhập của người lao động không ổn định nên đời sống gặp nhiều khó khăn nhất là ở khu vực nông thôn. Việc thực hành tiết kiệm, cắt giảm đầu tư công, chi tiêu của doanh nghiệp ảnh hưởng đáng kể đến việc sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Đa số người dân nông thôn chưa có điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin nên việc sử dụng các dịch vụ công còn gặp nhiều khó khăn.
08/08/2019
Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành kế hoạch số 2172/KH-UBND ngày 26/7/2019 về thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia.
01/08/2019
Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020, vừa qua, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2141/KH-UBND thực hiện tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
12
Previous Page 1-15 Next Page
03/05/2021
Thực hiện Công văn số 1017/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 02/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 387/STTTT-BCVTCNTT về việc chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền, giới thiệu tài liệu "Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng".