Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
07/12/2023
Ngày 04/12/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực truyến; giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
17/11/2023
Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình số 28-CTr/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện Chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực phía Tây sông Đáy và sông Nhuệ (ban hành kèm theo Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
23/10/2023
Ngày 20 tháng 10 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 1364/BC-STTTT kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Tỉnh uỷ về “tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”
23/10/2023
Ngày 20 tháng 10 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông báo số 1363/TB-STTTT kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp thuộc sở năm 2023.
23/10/2023
Ngày 18 tháng 10 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 1352/KH-STTTT thực hiện Chương trình bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023.
20/09/2023
Ngày 13/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1779/KH-UBND tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
19/09/2023
Ngày 13/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1781/KH-UBND về cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam.
19/09/2023
Ngày 13/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1782/KH-UBND về triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
05/09/2023
Ngày 29/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 1127/BC-STTTT thực hiện các chỉ số thành phần thuộc chỉ số PCI cấp tỉnh năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023.
05/09/2023
Ngày 31/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1139/STTTT-BCVTCNTT về tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9.
06/08/2023
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/CBSTTTT ngày 01/02/2023 của Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông về sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề năm 2023, ngày 04/8/2023, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sinh hoạt chuyên đề cải cách hành chính với nội dung: Thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số trên địa bàn tỉnh Hà Nam; liên hệ với bản thân và chi bộ.
08/06/2023
Chiều ngày 07/6/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN ngành Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.
22/03/2023
Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành các văn bản: Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020, trong đó phân công, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức; Công văn số 1592/UBND-NN&TNMT ngày 19/6/2017 yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ngành, tổ chức đoàn thể và Nhân dân tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; xác định rõ người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở địa phương phải chịu trách nhiệm chính đối với các vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thuộc lĩnh vực, địa phương mình quản lý. Riêng đối với địa phương có rừng là huyện Kim Bảng và Thanh Liêm, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh quy định về bảo vệ rừng, tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật nếu vi phạm khu bảo tồn.
1234
Previous Page 1-15 Next Page