Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Kiểm tra hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp
Ngày 06 tháng 7 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-STTTT kiểm tra hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp.
Xem chi tiết tại đây 54.pdf
Tin liên quan