Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Ngày 10/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 16/QĐ-STTTT về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.
Xem chi tiết tại đây Chuong trinh THTK, CLP nam 2023.pdf
Tin liên quan