Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện  
29/01/2023
Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 123/STTTT-TTBCXB về việc hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi sáng tác Biểu trưng Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk.
29/01/2023
Ngày 17/01/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về cơ cấu lại ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2025.
29/01/2023
Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của ngành thông tin và truyền thông trong việc tham mưu ban hành, tự kiểm tra, rà soát văn bản thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, ngay từ đầu năm Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Kế hoạch số 41/KH-STTTT ngày 13/01/2022 về tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2022; Kế hoạch số 215/KH-STTTT ngày 15/02/2022 về ban hành văn bản QPPL năm 2022 và tổ chức thực hiện trong toàn sở.
29/01/2023
Thực hiện Kế hoạch số 2636/KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam, năm 2022 các sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, đạt được những kết quả đáng khích lệ.
29/01/2023
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 04/12/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 1429/KH-STTTT về triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
19/01/2023
Để triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 24/3/2021; Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021).
16/01/2023
Được sự nhất trí của Công đoàn Viên chức tỉnh, chi ủy, lãnh đạo sở, Ban Chấp hành Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông phát động Phong trào thi đua năm 2023 như sau: Thi đua nâng cao chất lượng tham mưu văn bản, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tự giác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Tích cực tham gia phong trào văn nghệ, thể thao; Xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số; Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XIII.
16/01/2023
Ngày 13/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 53/KH-STTTT về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2023.
13/01/2023
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023), ngày 11/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 34/STTTT-BCVTCNTT về việc đôn đốc triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023).
13/01/2023
Nhằm bảo đảm thông tin liên lạc và Internet được thông suốt, bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính trước, trong và sau thời gian đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 13/01/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 45/STTTT-BCVTCNTT về bảo đảm thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
13/01/2023
Ngày 13/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2023. Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch công đoàn cùng cam kết ký giao ước thi đua năm 2023 với các nội dung sau:​
13/01/2023
Nhân dịp đón Xuân Quý Mão năm 2023, chiều ngày 13/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị gặp mặt cán nguyên lãnh đạo sở, cán bộ hưu trí, cán bộ có thời gian công tác tại sở.
12/01/2023
Ngày 06/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 19/STTTT-BCVTCNTT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
12/01/2023
Ngày 04/01/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 654/QĐ-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
10/01/2023
Ngày 04/01/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/01/2023
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page