Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở thông tin và truyền thông

Tuần 16 : Từ ngày 15/04/2024 đến ngày 21/04/2024

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Giao ban Vũ Tiến Tiệp Phạm Minh Thắng,Nguyễn Đức Cường,Lã Thị Huyền,Trần Toàn,Trần Thị Hương Sen,Nguyễn Thị Hằng,Lê Hồng Quang,Lê Thị Thúy Hà Phòng họp Tầng 3
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 Vũ Tiến Tiệp Hội trường UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
09:00-11:30 Nói chuyện chuyên đề: "Văn hay, sách quý đồng hành cùng chúng ta cất cánh" Nguyễn Đức Cường Nhà văn hóa xã Tiên Tân, tp Phủ Lý
10:30-11:30 Hội nghị tiếp và làm việc với Đoàn công tác của thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc Vũ Tiến Tiệp Hội trường tầng 3, Khách sạn Mường Thanh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
15/04/2024
14:00-17:00 Giao ban Vũ Tiến Tiệp Phạm Minh Thắng,Nguyễn Đức Cường,Lã Thị Huyền,Trần Toàn,Trần Thị Hương Sen,Nguyễn Thị Hằng,Lê Hồng Quang,Lê Thị Thúy Hà Phòng họp Tầng 3
Thứ 3
16/04/2024
...
Thứ 4
17/04/2024
...
Thứ 5
18/04/2024
...
Thứ 6
19/04/2024
14:00-17:00 Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 Vũ Tiến Tiệp Hội trường UBND tỉnh
Thứ 7
20/04/2024
09:00-11:30 Nói chuyện chuyên đề: "Văn hay, sách quý đồng hành cùng chúng ta cất cánh" Nguyễn Đức Cường Nhà văn hóa xã Tiên Tân, tp Phủ Lý
10:30-11:30 Hội nghị tiếp và làm việc với Đoàn công tác của thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc Vũ Tiến Tiệp Hội trường tầng 3, Khách sạn Mường Thanh
Chủ nhật
21/04/2024
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...