Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở thông tin và truyền thông

Tuần 21 : Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Dự phiên họp tháng 5/2022 của Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Duy Tuấn Phòng họp 401, Nhà A trụ sở, Tỉnh ủy
14:00-17:00 HN thảo luận lấy ý kiến đối với các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, QH khoá XV Nguyễn Đức Cường Phòng 320-UBND tỉnh
14:00-17:00 HN nghe báo cáo đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Nguyễn Duy Tuấn Phòng 309-UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 Hội nghị Chi bộ Nguyễn Duy Tuấn Phòng họp tầng 3
07:30-11:00 Hội nghị cấp ủy mở rộng Nguyễn Duy Tuấn Phòng họp tầng 3
09:00-11:30 Hội nghị Ban chấp hành Chi bộ Nguyễn Duy Tuấn Phòng họp tầng 3
14:00-17:00 HN làm việc với đoàn công tác của Báo Nhân dân Nguyễn Duy Tuấn Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị Nguyễn Duy Tuấn Hội trường UBND tỉnh
07:30-11:00 Hội nghị cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022 Nguyễn Đức Cường Lê Thị Thúy Hà,Nguyễn Thị Thùy Dung,Nguyễn Thị Yến,Đỗ Văn Trinh VNPT Hà Nam
19:30-20:00 Dự triển lãm trưng bày sách tư liệu ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Tuấn Phòng họp tầng 1 - Trụ sở Huyện uỷ, HĐND Bình Lục
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 Hội nghị sơ kết 05 năm và biểu dương khen thưởng các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Tuấn
08:30-11:00 Hội nghị phổ biến quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất bảnvà thông tin trên mạng Nguyễn Duy Tuấn Trần Toàn,Nguyễn Thị Biên,Nguyễn Trung Hiếu,Nguyễn Thị Thùy Dung VNPT Hà Nam
10:00-11:30 Hội nghị quán triệt, truyền đạt một số nội dung văn bản Trung ương Nguyễn Duy Tuấn
14:00-17:00 Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị Nguyễn Duy Tuấn Hội trường UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
16/05/2022
08:00-11:00 Dự phiên họp tháng 5/2022 của Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Duy Tuấn Phòng họp 401, Nhà A trụ sở, Tỉnh ủy
14:00-17:00 HN thảo luận lấy ý kiến đối với các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, QH khoá XV Nguyễn Đức Cường Phòng 320-UBND tỉnh
14:00-17:00 HN nghe báo cáo đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Nguyễn Duy Tuấn Phòng 309-UBND tỉnh
Thứ 3
17/05/2022
07:30-11:00 Hội nghị Chi bộ Nguyễn Duy Tuấn Phòng họp tầng 3
07:30-11:00 Hội nghị cấp ủy mở rộng Nguyễn Duy Tuấn Phòng họp tầng 3
09:00-11:30 Hội nghị Ban chấp hành Chi bộ Nguyễn Duy Tuấn Phòng họp tầng 3
14:00-17:00 HN làm việc với đoàn công tác của Báo Nhân dân Nguyễn Duy Tuấn Tỉnh ủy
Thứ 4
18/05/2022
07:30-11:00 Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị Nguyễn Duy Tuấn Hội trường UBND tỉnh
07:30-11:00 Hội nghị cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022 Nguyễn Đức Cường Lê Thị Thúy Hà,Nguyễn Thị Thùy Dung,Nguyễn Thị Yến,Đỗ Văn Trinh VNPT Hà Nam
19:30-20:00 Dự triển lãm trưng bày sách tư liệu ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Tuấn Phòng họp tầng 1 - Trụ sở Huyện uỷ, HĐND Bình Lục
Thứ 5
19/05/2022
07:30-11:00 Hội nghị sơ kết 05 năm và biểu dương khen thưởng các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Tuấn
08:30-11:00 Hội nghị phổ biến quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất bảnvà thông tin trên mạng Nguyễn Duy Tuấn Trần Toàn,Nguyễn Thị Biên,Nguyễn Trung Hiếu,Nguyễn Thị Thùy Dung VNPT Hà Nam
10:00-11:30 Hội nghị quán triệt, truyền đạt một số nội dung văn bản Trung ương Nguyễn Duy Tuấn
14:00-17:00 Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị Nguyễn Duy Tuấn Hội trường UBND tỉnh
Thứ 6
20/05/2022
...
Thứ 7
21/05/2022
...
Chủ nhật
22/05/2022
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...