Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở thông tin và truyền thông

Tuần 29 : Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Dự Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh (ĐB địa phương) Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - GĐ sở HT UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Dự kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh (ĐB địa phương) Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - GĐ sở HT UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Đại hội đại biểu huyện Kim Bảng Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - GĐ sở Nhà VH Trung tâm huyện Kim Bảng
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
13:30-17:00 Trù bị Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - GĐ sở Đ/c Lã Thị Huyền Phòng họp tầng 2 - Cục Thuế tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - GĐ sở Đ/c Lã Thị Huyền Phòng họp tầng 2 - Cục Thuế tỉnh
08:00-11:30 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu Đ/c Nguyễn Đức Cường - PGĐ sở Đ/c Nguyễn Thị Biên Ks ROYAL Hạ Long
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
13/07/2020
07:30-11:30 Dự Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh (ĐB địa phương) Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - GĐ sở HT UBND tỉnh
Thứ 3
14/07/2020
07:30-17:00 Dự kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh (ĐB địa phương) Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - GĐ sở HT UBND tỉnh
Thứ 4
15/07/2020
07:30-11:30 Đại hội đại biểu huyện Kim Bảng Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - GĐ sở Nhà VH Trung tâm huyện Kim Bảng
Thứ 5
16/07/2020
13:30-17:00 Trù bị Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - GĐ sở Đ/c Lã Thị Huyền Phòng họp tầng 2 - Cục Thuế tỉnh
Thứ 6
17/07/2020
07:30-11:30 Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - GĐ sở Đ/c Lã Thị Huyền Phòng họp tầng 2 - Cục Thuế tỉnh
08:00-11:30 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu Đ/c Nguyễn Đức Cường - PGĐ sở Đ/c Nguyễn Thị Biên Ks ROYAL Hạ Long
Thứ 7
18/07/2020
...
Chủ nhật
19/07/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...