Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở thông tin và truyền thông

Tuần 48 : Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Kiểm tra UD CNTT Đ/c Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc sở Đ/c Lê Thị Thúy Hà, Đinh Văn Đại, Nguyễn Trung Hiếu Thanh tra tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Kiểm tra UD CNTT Đ/c Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc sở Đ/c Lê Thị Thúy Hà, Đinh Văn Đại, Nguyễn Trung Hiếu UBND thị xã Duy tiên
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Kiểm tra UD CNTT Đ/c Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc sở Đ/c Lê Thị Thúy Hà, Đinh Văn Đại, Nguyễn Trung Hiếu UBND huyện Kim Bảng
08:30-11:30 HN sơ kết 7 năm thực hiện Luật xuất bản Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc sở Hn các Ban đảng (Tầng 2) - Số 9 - Nguyễn Cảnh Chân - Quán Thánh - Hà Nội
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
23/11/2020
08:00-11:00 Kiểm tra UD CNTT Đ/c Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc sở Đ/c Lê Thị Thúy Hà, Đinh Văn Đại, Nguyễn Trung Hiếu Thanh tra tỉnh
Thứ 3
24/11/2020
08:00-11:00 Kiểm tra UD CNTT Đ/c Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc sở Đ/c Lê Thị Thúy Hà, Đinh Văn Đại, Nguyễn Trung Hiếu UBND thị xã Duy tiên
Thứ 4
25/11/2020
08:00-11:00 Kiểm tra UD CNTT Đ/c Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc sở Đ/c Lê Thị Thúy Hà, Đinh Văn Đại, Nguyễn Trung Hiếu UBND huyện Kim Bảng
08:30-11:30 HN sơ kết 7 năm thực hiện Luật xuất bản Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc sở Hn các Ban đảng (Tầng 2) - Số 9 - Nguyễn Cảnh Chân - Quán Thánh - Hà Nội
Thứ 5
26/11/2020
...
Thứ 6
27/11/2020
...
Thứ 7
28/11/2020
...
Chủ nhật
29/11/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...