Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở thông tin và truyền thông

Tuần 49 : Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Kiểm tra công tác PBGDPL theo dõi thi hành pháp luật, hòa giải ở cơ sở và cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 Nguyễn Đức Cường UBND huyện Kim Bảng
10:00-11:30 Hội nghị thương thảo Hợp đồng gói thầu "Dịch vụ đánh giá an toàn thông tin" Phạm Minh Thắng Lã Thị Huyền,Trần Toàn,Lê Ngọc Việt,Đinh Văn Đại,Đỗ Văn Trinh,Trần Thị Hương Sen Phòng họp Tầng 3
10:00-15:00 Hội nghị chấm điểm thi đua ngành dọc cấp huyện năm 2023 Nguyễn Duy Tuấn Phạm Minh Thắng,Nguyễn Đức Cường,Trần Toàn,Lê Thị Bình,Lê Thị Thúy Hà,Lê Hồng Quang,Lã Thị Huyền,Lê Ngọc Việt Phòng họp Tầng 3
15:00-17:00 Giao ban Nguyễn Duy Tuấn Phạm Minh Thắng,Nguyễn Đức Cường,Trần Toàn,Nguyễn Thị Hằng,Lê Thị Thúy Hà,Lê Hồng Quang,Lã Thị Huyền,Lê Ngọc Việt,Trần Thị Hương Sen Phòng họp Tầng 3
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Kiểm tra công tác PBGDPL theo dõi thi hành pháp luật, hòa giải ở cơ sở và cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 Nguyễn Đức Cường UBND huyện Thanh Liêm
08:30-11:30 Hội nghị trao đổi, thảo luận nghiệp vụ thanh tra về an toàn thông tin và dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động Lê Hồng Quang Nguyễn Thị Biên Phòng họp trực tuyến VNPT
08:30-11:30 Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 Nguyễn Duy Tuấn Toàn thể cá đ/c cán bộ,công chức,viên chức và người lao động của Sở Trung tâm Hội nghị Tân Thủy
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2023 chủ đề "Khai thác dữ liệu - Xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững" Phạm Minh Thắng Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
27/11/2023
08:00-11:30 Kiểm tra công tác PBGDPL theo dõi thi hành pháp luật, hòa giải ở cơ sở và cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 Nguyễn Đức Cường UBND huyện Kim Bảng
10:00-11:30 Hội nghị thương thảo Hợp đồng gói thầu "Dịch vụ đánh giá an toàn thông tin" Phạm Minh Thắng Lã Thị Huyền,Trần Toàn,Lê Ngọc Việt,Đinh Văn Đại,Đỗ Văn Trinh,Trần Thị Hương Sen Phòng họp Tầng 3
10:00-15:00 Hội nghị chấm điểm thi đua ngành dọc cấp huyện năm 2023 Nguyễn Duy Tuấn Phạm Minh Thắng,Nguyễn Đức Cường,Trần Toàn,Lê Thị Bình,Lê Thị Thúy Hà,Lê Hồng Quang,Lã Thị Huyền,Lê Ngọc Việt Phòng họp Tầng 3
15:00-17:00 Giao ban Nguyễn Duy Tuấn Phạm Minh Thắng,Nguyễn Đức Cường,Trần Toàn,Nguyễn Thị Hằng,Lê Thị Thúy Hà,Lê Hồng Quang,Lã Thị Huyền,Lê Ngọc Việt,Trần Thị Hương Sen Phòng họp Tầng 3
Thứ 3
28/11/2023
08:00-11:30 Kiểm tra công tác PBGDPL theo dõi thi hành pháp luật, hòa giải ở cơ sở và cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 Nguyễn Đức Cường UBND huyện Thanh Liêm
08:30-11:30 Hội nghị trao đổi, thảo luận nghiệp vụ thanh tra về an toàn thông tin và dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động Lê Hồng Quang Nguyễn Thị Biên Phòng họp trực tuyến VNPT
08:30-11:30 Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 Nguyễn Duy Tuấn Toàn thể cá đ/c cán bộ,công chức,viên chức và người lao động của Sở Trung tâm Hội nghị Tân Thủy
Thứ 4
29/11/2023
08:00-11:30 Hội nghị thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2023 chủ đề "Khai thác dữ liệu - Xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững" Phạm Minh Thắng Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thứ 5
30/11/2023
...
Thứ 6
01/12/2023
...
Thứ 7
02/12/2023
...
Chủ nhật
03/12/2023
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...