Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở thông tin và truyền thông

Tuần 30 : Từ ngày 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Hội nghị trực tuyến về tăng cường phòng, chống dịch COVID19 Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc sở Phòng 320 - UBND tỉnh
08:00-10:00 Dự Diễn tập Phương án Tác chiến phòng thủ và Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Đ/c Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc sở HN tầng 5, nhà A, sở NN&PTNT
14:00-16:00 Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền phục vụ Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiêm kỳ 2021-2025 Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc sở Phòng họp tầng 4 - HĐND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-16:00 HN phổ biến tập huấn toàn quốc triển khai Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID 19 Đ/c Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc sở Đ/c Đinh Văn Đại,Nguyễn Trung Hiếu Chi nhánh Viettel Hà Nam
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Phiên họp Ủy ban thảo luận Quyết định tiêu chí Dự án đầu tư vào tỉnh Hà Nam Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc sở Phòng 320 - UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:30-11:30 Hội nghị Tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc sở Đ/c Đinh Văn Đại,Nguyễn Trung Hiếu Phòng 320 - UBND tỉnh
14:00-16:00 Giao ban tuần Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc sở Đ/c Nguyễn Đức Cường,Lê Hồng Quang,Trần Thị Hương Sen,Nguyễn Thị Thùy Dung,Lê Thị Thúy Hà,Trần Toàn,Đinh Văn Đại,Lê Ngọc Việt Phòng họp Tầng 3
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
19/07/2021
08:00-11:00 Hội nghị trực tuyến về tăng cường phòng, chống dịch COVID19 Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc sở Phòng 320 - UBND tỉnh
08:00-10:00 Dự Diễn tập Phương án Tác chiến phòng thủ và Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Đ/c Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc sở HN tầng 5, nhà A, sở NN&PTNT
14:00-16:00 Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền phục vụ Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiêm kỳ 2021-2025 Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc sở Phòng họp tầng 4 - HĐND tỉnh
Thứ 3
20/07/2021
14:00-16:00 HN phổ biến tập huấn toàn quốc triển khai Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID 19 Đ/c Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc sở Đ/c Đinh Văn Đại,Nguyễn Trung Hiếu Chi nhánh Viettel Hà Nam
Thứ 4
21/07/2021
07:30-11:30 Phiên họp Ủy ban thảo luận Quyết định tiêu chí Dự án đầu tư vào tỉnh Hà Nam Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc sở Phòng 320 - UBND tỉnh
Thứ 5
22/07/2021
...
Thứ 6
23/07/2021
08:30-11:30 Hội nghị Tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc sở Đ/c Đinh Văn Đại,Nguyễn Trung Hiếu Phòng 320 - UBND tỉnh
14:00-16:00 Giao ban tuần Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc sở Đ/c Nguyễn Đức Cường,Lê Hồng Quang,Trần Thị Hương Sen,Nguyễn Thị Thùy Dung,Lê Thị Thúy Hà,Trần Toàn,Đinh Văn Đại,Lê Ngọc Việt Phòng họp Tầng 3
Thứ 7
24/07/2021
...
Chủ nhật
25/07/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...