Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở thông tin và truyền thông

Tuần 41 : Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:30-11:30 Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiệm nhiều lực lượng tham gia tại Công ty TNHH QISDA Việt Nam Nguyễn Duy Tuấn Công ty TNHH QISDA Việt Nam, KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, Kim Bảng
13:30-17:00 Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 Đinh Văn Đại Phòng 320, UBND tỉnh
14:00-15:30 Giao ban Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Đức Cường Lê Hồng Quang,Trần Thị Hương Sen,Nguyễn Thị Hằng,Lê Thị Thúy Hà,Trần Toàn,Lã Thị Huyền,Lê Ngọc Việt Phòng họp Tầng 3
15:30-17:00 Họp chi bộ Nguyễn Duy Tuấn Toàn thể các đ/c đảng viên Phòng họp Tầng 3
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Tọa đàm "Đẩy mạnh CCHC nâng cao chất lượng cán bộ, CCVC gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính" Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Đức Cường,Lã Thị Huyền,Lê Thị Thúy Hà,Nguyễn Trung Hiếu Hội trường UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Nguyễn Duy Tuấn Đinh Văn Đại Phòng 320, UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
03/10/2022
08:30-11:30 Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiệm nhiều lực lượng tham gia tại Công ty TNHH QISDA Việt Nam Nguyễn Duy Tuấn Công ty TNHH QISDA Việt Nam, KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, Kim Bảng
13:30-17:00 Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 Đinh Văn Đại Phòng 320, UBND tỉnh
14:00-15:30 Giao ban Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Đức Cường Lê Hồng Quang,Trần Thị Hương Sen,Nguyễn Thị Hằng,Lê Thị Thúy Hà,Trần Toàn,Lã Thị Huyền,Lê Ngọc Việt Phòng họp Tầng 3
15:30-17:00 Họp chi bộ Nguyễn Duy Tuấn Toàn thể các đ/c đảng viên Phòng họp Tầng 3
Thứ 3
04/10/2022
08:00-11:30 Tọa đàm "Đẩy mạnh CCHC nâng cao chất lượng cán bộ, CCVC gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính" Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Đức Cường,Lã Thị Huyền,Lê Thị Thúy Hà,Nguyễn Trung Hiếu Hội trường UBND tỉnh
Thứ 4
05/10/2022
...
Thứ 5
06/10/2022
08:00-11:30 Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Nguyễn Duy Tuấn Đinh Văn Đại Phòng 320, UBND tỉnh
Thứ 6
07/10/2022
...
Thứ 7
08/10/2022
...
Chủ nhật
09/10/2022
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...