Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở thông tin và truyền thông

Tuần 24 : Từ ngày 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Tiếp đoàn kiểm tra an ninh, an toàn thông tin Nguyễn Đức Cường Trần Toàn,Lã Thị Huyền,Đinh Văn Đại,Đỗ Văn Trinh,Trần Văn Lượng,Lê Ngọc Việt Phòng họp Tầng 3
14:00-17:00 Hội nghị "Thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến" Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Đức Cường,Lã Thị Huyền,Đỗ Văn Trinh,Nguyễn Thị Yến,Lê Ngọc Việt,Đỗ Thị Thúy Anh Phòng 320, trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09, ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực ỦY ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới" giai đoạn 2013-2023 Nguyễn Đức Cường Hội trường H, Công an tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
15:30-17:00 Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Đức Cường,Lê Thị Thúy Hà,Lã Thị Huyền,Trần Toàn Phòng họp Tầng 3
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
05/06/2023
08:00-11:30 Tiếp đoàn kiểm tra an ninh, an toàn thông tin Nguyễn Đức Cường Trần Toàn,Lã Thị Huyền,Đinh Văn Đại,Đỗ Văn Trinh,Trần Văn Lượng,Lê Ngọc Việt Phòng họp Tầng 3
14:00-17:00 Hội nghị "Thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến" Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Đức Cường,Lã Thị Huyền,Đỗ Văn Trinh,Nguyễn Thị Yến,Lê Ngọc Việt,Đỗ Thị Thúy Anh Phòng 320, trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3
06/06/2023
08:00-11:30 Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09, ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực ỦY ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới" giai đoạn 2013-2023 Nguyễn Đức Cường Hội trường H, Công an tỉnh
Thứ 4
07/06/2023
15:30-17:00 Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Đức Cường,Lê Thị Thúy Hà,Lã Thị Huyền,Trần Toàn Phòng họp Tầng 3
Thứ 5
08/06/2023
...
Thứ 6
09/06/2023
...
Thứ 7
10/06/2023
...
Chủ nhật
11/06/2023
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...