Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở thông tin và truyền thông

Tuần 39 : Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-17:00 Dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Nhà VH TT tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Nhà VHTT tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Tham dự Hội thảo về chuyển đổi số và định hướng nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 Đ/c Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc sở HT 201 - B6 - Bộ NNPTNN
20:00-22:00 Dự Chương trình nghệ thuật sáng mãi niềm tin theo Đảng chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Nhà VHTT tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:00 Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến năm 2020 Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Hội đồng sáng kiến sở Phòng họp Tầng 3
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:00 HN đối thoại với doanh nghiệp về chính sách pháp luật lao động, Bộ Luật lao động sửa đổi, chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp liên quuan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung HT tầng 2 - Ks Hoà Bình
14:00-16:00 Giao ban tuần Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Đ/c Nguyễn Đức Cường,Lê Hồng Quang,Trần Thị Hương Sen,Nguyễn Thị Thùy Dung,Lê Thị Thúy Hà,Trần Toàn,Lã Thị Huyền,Lê Ngọc Việt Hội trường tầng 3
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
21/09/2020
07:00-17:00 Dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Nhà VH TT tỉnh
Thứ 3
22/09/2020
07:30-17:00 Dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Nhà VHTT tỉnh
Thứ 4
23/09/2020
08:00-11:30 Tham dự Hội thảo về chuyển đổi số và định hướng nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 Đ/c Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc sở HT 201 - B6 - Bộ NNPTNN
20:00-22:00 Dự Chương trình nghệ thuật sáng mãi niềm tin theo Đảng chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Nhà VHTT tỉnh
Thứ 5
24/09/2020
08:00-10:00 Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến năm 2020 Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Hội đồng sáng kiến sở Phòng họp Tầng 3
Thứ 6
25/09/2020
08:00-10:00 HN đối thoại với doanh nghiệp về chính sách pháp luật lao động, Bộ Luật lao động sửa đổi, chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp liên quuan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung HT tầng 2 - Ks Hoà Bình
14:00-16:00 Giao ban tuần Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Đ/c Nguyễn Đức Cường,Lê Hồng Quang,Trần Thị Hương Sen,Nguyễn Thị Thùy Dung,Lê Thị Thúy Hà,Trần Toàn,Lã Thị Huyền,Lê Ngọc Việt Hội trường tầng 3
Thứ 7
26/09/2020
...
Chủ nhật
27/09/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...