Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các giải pháp ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm hạn chế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2023
Ngày 02 tháng 8 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 1000/BC-STTTT kết quả thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm hạn chế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2023.
Xem chi tiết tại đây 1000.pdf
Tin liên quan