Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Quyế...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Đánh giá tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP
Ngày 07 tháng 9 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 1157/BC-STTTT đánh giá tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.
Xem chi tiết tại đây 1157.pdf
Tin liên quan