Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo tỉnh về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Số điện thoại đường dây nóng  
Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo tỉnh về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Xem chi tiết tại đây BCD phong chong tham nhung.pdf
Tin liên quan