Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
12/07/2024
Ngày 12/7/2024, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 316/TB-VPCP thông báo kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ “điểm nghẽn” Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
07/12/2023
Ngày 04/12/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực truyến; giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
17/11/2023
Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình số 28-CTr/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện Chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực phía Tây sông Đáy và sông Nhuệ (ban hành kèm theo Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
23/10/2023
Ngày 20 tháng 10 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 1364/BC-STTTT kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Tỉnh uỷ về “tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”
23/10/2023
Ngày 20 tháng 10 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông báo số 1363/TB-STTTT kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp thuộc sở năm 2023.
23/10/2023
Ngày 18 tháng 10 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 1352/KH-STTTT thực hiện Chương trình bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023.
20/09/2023
Ngày 13/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1779/KH-UBND tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
19/09/2023
Ngày 13/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1781/KH-UBND về cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam.
19/09/2023
Ngày 13/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1782/KH-UBND về triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
05/09/2023
Ngày 29/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 1127/BC-STTTT thực hiện các chỉ số thành phần thuộc chỉ số PCI cấp tỉnh năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023.
05/09/2023
Ngày 31/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1139/STTTT-BCVTCNTT về tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9.
06/08/2023
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/CBSTTTT ngày 01/02/2023 của Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông về sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề năm 2023, ngày 04/8/2023, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sinh hoạt chuyên đề cải cách hành chính với nội dung: Thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số trên địa bàn tỉnh Hà Nam; liên hệ với bản thân và chi bộ.
08/06/2023
Chiều ngày 07/6/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN ngành Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.
1234
Previous Page 1-15 Next Page