Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch  
30/01/2021
Ngày 25/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam ban hành Kế hoạch số 72/KH-STTTT về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021.
09/06/2020
Ngày 28/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 490/KH-STTTT về việc thực hiện các chỉ số thành phần trong chỉ số “Quản trị điện tử” để cải thiện, nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Hà Nam năm 2020.
09/11/2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.