Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
19/10/2022
Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 1192/TB-STTTT kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu số 06: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị” thuộc dự án “Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
19/10/2022
Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 75/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu “Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát mua sắm, lắp đặt trang thiết bị” thuộc dự án “Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố”.