Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng
Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1052/STTTT-BCVTCNTT về tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.
Xem chi tiết tại đây CV 1052.pdf
Tin liên quan