Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Chương trình bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch thực hiện Chương trình bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023
Ngày 18 tháng 10 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 1352/KH-STTTT thực hiện Chương trình bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023.
Xem chi tiết tại đây 1352.pdf