Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; tình hình tổ chức và hoạt...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp thuộc sở năm 2023
Ngày 20 tháng 10 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông báo số 1363/TB-STTTT kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp thuộc sở năm 2023.
Xem chi tiết tại đây 1363.pdf