Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 13/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1779/KH-UBND tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây KH ngay chuyen doi so.pdfTin liên quan