Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

21/10/2022
Ngày 21 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1198/KH-STTTT về triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).
20/10/2022
Ngày 20 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1197/KH-STTTT về ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện cam kết mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
18/10/2022
Thực hiện Kế hoạch số 2751/KH-UBND ngày 14/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh
06/09/2022
Ngày 06 tháng 9 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 989/KH-STTTT về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2021-2025.
06/09/2022
Ngày 06/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1673/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (lần 2)
26/08/2022
Ngày 26 tháng 8 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 960/KH-STTTT đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2022-2025.
18/08/2022
Ngày 18/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1554/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam
30/03/2022
Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 406/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Phần mềm nền tảng phục vụ hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Hà Nam
19/10/2021
Ngày 17/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1059/KH-STTTT về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 năm 2022.
15/10/2021
Ngày 13/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1029/KH-STTTT về hành động nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Hà Nam năm 2021.
21/07/2021
Nhằm nâng cao các chỉ số thành phần góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tỉnh Hà Nam năm 2021, ngày 19/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 694/KH-STTTT về việc thực hiện các chỉ số thành phần để cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tỉnh Hà Nam năm 2021.
15/06/2021
Nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đảm bảo mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) khi có nhu cầu, tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 10/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1416/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
20/05/2021
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Nam về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) giai đoạn 2021 - 2025, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam ban hành Kế hoạch số 446/KH-STTTT ngày 17/5/2021 và tổ chức thực hiện trong toàn sở.
1234
Previous Page 1-15 Next Page