Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Chương trình hợp tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2023-2026

Thực hiện Chương trình hợp tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2023-2026
Ngày 05 tháng 7 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 857/KH-STTTT thực hiện Chương trình hợp tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2023-2026.
Xem chi tiết tại đây ​857.pdf