Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện cam kết mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 trên...

Kế hoạch truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện cam kết mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 20 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1197/KH-STTTT về ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện cam kết mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây KH 1197.pdf