Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch  
09/11/2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.
21/07/2021
Nhằm nâng cao các chỉ số thành phần góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tỉnh Hà Nam năm 2021, ngày 19/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 694/KH-STTTT về việc thực hiện các chỉ số thành phần để cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tỉnh Hà Nam năm 2021.