Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2023
Ngày 01/5/2023, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 843/KH-BCĐ về hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2023.
Xem chi tiết tại đây kh 843.pdf