Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Kế hoạch số 2751/KH-UBND ngày 14/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh
Xem chi tiết tại đây KH 1184.pdf