Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2023

Kế hoạch xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2023
Ngày 07/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 251/KH-STTTT xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2023.
Xem chi tiết tại đây KH xay dung mo hinh dan van kheo 2023.pdf