Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan năm 2023

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan năm 2023
Ngày 08/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 255/KH-STTTT thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan năm 2023.
Xem chi tiết tại đây KH thuc hien quy che dan chu 2023.pdf