Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin phát triển ngành  
31/07/2021
Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp công tác của các cơ quan, ban, ngành, công tác quản lý nhà nước về hoạt động in trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp. Nhận thức của các cơ quan, đơn vị và người dân trong việc thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về hoạt động in được nâng lên.
10/07/2021
Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và hiện đại hóa nền hành chính 06 tháng đầu năm 2021 đạt được kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác.
11/06/2021
Sáu tháng đầu năm 2021, công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đã đạt được những kết quả tích cực. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Hạ tầng thông tin, truyền thông từng bước được đầu tư hiện đại và đồng bộ. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn đã nỗ lực triển khai nhiều dịch vụ mới, tiện ích, giá cả phù hợp. Chất lượng dịch vụ viễn thông, Internet ngày càng được nâng cao, cung cấp các dịch vụ phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Hạ tầng băng rộng cáp quang được phát triển rộng khắp 100% địa bàn khu dân cư, cung cấp đường truyền Internet đến tận thôn, xóm. 80% người dân sử dụng điện thoại di động có smartphone. Mạng thông tin di động 3G, 4G phủ sóng khu dân cư đạt trên 95%.
19/05/2021
Triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 3075/KH-UBND ngày 10/12/2020 triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hà Nam.
13/01/2021
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản.
30/03/2020
Quý I năm 2020, công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đã khá ổn định. Ước thực hiện quý I năm 2020, tổng số thuê bao điện thoại có trên mạng khoảng 920.000; thuê bao Internet ADSL khoảng 110.000. Nhìn chung, tình hình thực hiện các chỉ tiêu quý I đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành tại các cơ quan nhà nước đã phổ biến hơn. Thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh được cập nhật liên tục, các cổng chuyên ngành được duy trì với lượng thông tin ngày càng phong phú; 100% thủ tục hành chính các cấp được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử; 87% dịch vụ hành chính công đạt mức 3 và 4 được thực hiện trên cổng để phục vụ người dân và doanh nghiệp.
18/10/2019
Từ những năm 2000, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xác định đây là động lực góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới, tạo khả năng đi tắt, đón đầu để thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
18/09/2019
Xây dựng đô thị thông minh (ĐTTM) là một trong các chương trình lớn của quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam. Quan điểm và mục tiêu phát triển ĐTTM bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018. Ngày 13/9/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Bộ chỉ số ĐTTM Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0).
04/09/2019
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BTTTT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất”.
11/04/2019
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản mật) giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Chính phủ.
123456789
Previous Page 1-15 Next Page