Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nâng cao kiến thức về an ninh mạng

Thông tin phát triển ngành  
Tập huấn nâng cao kiến thức về an ninh mạng
Sáng ngày 14/4/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc lớp tập huấn nâng cao kiến thức về an ninh mạng cho cán bộ quản trị mạng các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

z4260557861042_78fbb2f356c5.jpg

Các học viên tham dự hội nghị tập huấn

Tại lớp tập huấn, cán bộ quản trị mạng các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố được đồng chí Hồ Kim Cường - Cán bộ Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (Vncert) truyền đạt các nội dung: Một số kỹ thuật tấn công và đánh cắp dữ liệu, các tình huống lừa đảo qua mạng và điện thoại. Tổng quan: Cập nhật tình hình an toàn thông tin; khái niệm về an toàn thông tin, chuyển đổi số; phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Phát hiện sự cố dựa trên hệ thống SIEM: Khái niệm về quản lý log tập trung; Phương pháp giám sát sử dụng IDS, rule IDS; Hệ thống thu thập log tập trung SIEM - Spunk; phát hiện mã độc nhờ hệ thống SIEM. Bảo vệ dữ liệu và Ngăn chặn mã độc gián điệp đánh cắp dữ liệu: Các phương thức bảo vệ mật khẩu (Password Security); an toàn khi sử dụng thư điện tử (Email Security); an toàn khi sử dụng thiết bị di động (Mobile Device security); Bảo vệ dữ liệu (Data Protection); khôi phục dữ liệu người dùng (Disater Recovery); an toàn sử dụng mạng không dây (Wireless network Security); tham gia mạng xã hội an toàn (Social Network Security); sử dụng Internet an toàn (Internet Security); xử lý mã độc gián điệp đánh cắp dữ liệu, sử dụng tường lửa ngăn chặn kết nối của mã độc.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng, trang bị, bổ sung những thông tin, nâng cao kiến thức về an ninh mạng cho các học viên. Đồng thời là dịp để các học viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ các kinh nghiệm để giải quyết những tình huống, vướng mắc trong thực tế công tác ở mỗi cơ quan, đơn vị; từ đó, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kiến thức kỹ năng cụ thể đáp ứng yêu cầu thực tiễn công việc một cách có hiệu quả./.

Lương Hậu