Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023

Thông tin phát triển ngành  
Hà Nam bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023
Nhằm phục vụ tốt công tác thông tin liên lạc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ kỳ thi; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện quy chế thi nghiêm túc vì một kỳ thi an toàn, hiệu quả, chất lượng.

Sở TT&TT tham mưu với Ban Chỉ đạo Kỳ thi của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến đảm bảo thông tin liên lạc. Cụ thể, Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông chủ động liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) để nắm bắt nhu cầu sử dụng thông tin liên lạc, đường truyền Internet tại Sở GD&ĐT và tại các địa điểm thi; xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt cho các số máy điện thoại, fax và đường truyền Internet tại Sở GD&ĐT và tại các địa điểm thi trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và Internet để gửi, phát tán thông tin có nội dung trái pháp luật về kỳ thi. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính ưu tiên chuyển phát nhanh các công văn, tài liệu, công điện, bưu gửi tới Sở GD&ĐT và của Sở GD&ĐT gửi tới Bộ GD&ĐT và các địa điểm thi; phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân, có liên quan (Sở GD&ĐT, trường học, cơ sở giáo dục, thí sinh…) sử dụng các dịch vụ bưu chính phù hợp để chuyển phát giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển, hồ sơ nhập học của thí sinh; đảm bảo an toàn, chính xác trong quá trình chấp nhận, vận chuyển và phát các tài liệu liên quan đến đề thi, giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển, hồ sơ nhập học của thí sinh; xây dựng phương án giải quyết khẩn cấp đối với những trường hợp mất, thất lạc, chậm trễ các tài liệu có liên quan nêu trên.

canboso1.jpg 

Canboso2.jpg
Cán bộ Sở TT&TT Hà Nam phối hợp với cán bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I (Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ TT&TT) kiểm soát tần số vô tuyến điện tại điểm thi Trường THPT A Phủ Lý

Bên cạnh đó, Sở còn phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I (Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ TT&TT) triển khai các phương tiện, thiết bị kỹ thuật kiểm soát tần số lưu động tại các địa điểm thi chung trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện các tần số lạ, các thiết bị sử dụng tần số vô tuyến điện có nguy cơ ảnh hưởng đến kỳ thi, xử lý can nhiễu có hại, đảm bảo an thông tin vô tuyến điện phục vụ tổ chức, điều hành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; phối hợp với phòng PA03, PA05, PA06 (Công an tỉnh) xử lý các vi phạm liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thông tin trong thời gian diễn ra kỳ thi. Sở cũng định hướng cho các cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tổ chức thi, kết quả kỳ thi; đặc biệt truyền thông đến các bậc phụ huynh và học sinh quy chế, những quy định mới về kỳ thi trước, trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở TT&TT sẽ tiếp tục làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Lương Hậu