Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả 3 năm thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin phát triển ngành  
Kết quả 3 năm thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
Trong những năm qua, dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát với diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề đến nền kinh tế - xã hội và con người trên toàn cầu. Trước làn sóng dịch bệnh Covid-19 với diễn biến phức tạp, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã kịp thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh: Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính giúp giảm thiểu thời gian đi lại, hạn chế tiếp xúc của người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính…

Trong công tác tuyên truyền, Sở đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với những nội dung cơ bản: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, sự chi viện, hỗ trợ các nguồn lực từ trung ương, các bộ, ngành địa phương cho Hà Nam để đối phó với tình hình dịch bệnh; hoạt động khẩn trương, lấy mẫu xét nghiệm, thần tốc truy vết, khoanh vùng để phòng, chống dịch bệnh; triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19; các biện pháp giám sát phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại các khu công nghiệp trên địa bàn; kết quả xử phạt một số cá nhân đăng tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19; triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng; thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19; kiểm soát dịch bệnh và duy trì kết quả phòng, chống dịch; công tác phòng, chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh; quy định cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm Sars-CoV-2 trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2022…

Sở cũng tham mưu làm tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin phòng, chống dịch: Tham mưu với UBND tỉnh triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại 04 cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia, Sở Y tế, Viettel Hà Nam triển khai 03 nền tảng dùng chung toàn quốc; đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đoàn thể tỉnh và các doanh nghiệp viễn thông triển khai việc quét mã QR Code để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, đơn vị và các chốt kiểm soát trên địa bàn phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện gửi nhắn tin SMS tới tất cả các số thuê bao điện thoại di dộng trên địa bàn tỉnh do đơn vị quản lý hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh để cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử" để khai báo y tế điện tử, đăng ký tiêm chủng; cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý di biến động VNEID để khai báo di chuyển nội địa; cài đặt và sử dụng ứng dụng Phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia (PC Covid); chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc, chất lượng đường truyền Internet tại các khu vực cách ly, khu vực phong tỏa trong phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai phòng họp trực tuyến kết nối từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh phục vụ cuộc họp trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh được vận hành tại địa chỉ https://dichvucong.hanam.gov.vn, triển khai cho tất cả các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn có thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp thông tin tra cứu tình trạng hồ sơ trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc tra cứu tình trạng hồ sơ khi gửi hồ sơ trực tuyến hoặc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hoặc nhắn tin tra cứu tình trạng hồ sơ.

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) các cấp. Sau khi được thành lập, Tổ CNSCĐ các cấp đã tổ chức hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ số phục vụ cho nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch Covid-19, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các nền tảng số như phần mềm tập huấn giáo viên, sổ liên lạc điện tử, phần mềm dạy học trực tuyến; sổ sức khỏe điện tử, phần mềm tiêm chủng mở rộng; thanh toán số; hướng dẫn đăng ký cài đặt và sử dụng các tài khoản thanh toán điện tử, mô hình chợ 4.0 thanh toán số; sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số; tham gia sàn thương mại điện tử; áp dụng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc...

Sở đã phân công cho các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 trên Internet và mạng xã hội; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đưa tin giả mạo, sai sự thật hoặc không đúng với tình hình dịch Covid-19, thông tin tiêu cực, gây hoang mang trong Nhân dân, gây bất lợi cho tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cập nhật kịp thời thông tin về công tác phòng, chống dịch tại Trang tin về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tỉnh Hà Nam trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp và người dân sử dụng các nền tảng công nghệ để khai báo y tế điện tử, đăng ký tiêm chủng vắc - xin phòng Covid-19; phối hợp với Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ liên quan để triển khai các giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác rà soát thông tin trên mạng để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh các giao dịch trên sàn thương mại điện tử Vỏ sò và Postmart; ứng dụng công nghệ thông tin thông qua các phần mềm tác nghiệp và họp trực tuyến để giải quyết công việc của cơ quan, người dân và doanh nghiệp.../.​