Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thôn...

Thông tin phát triển ngành  
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam
Ngày 15/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 914/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023.
Xem chi tiết Quyết định tại đây QĐ công bố DM TTHC Sở TTTT T8.23.pdf