Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền về ứng dụng Bluezone

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Tuyên truyền về ứng dụng Bluezone
Bluezone là giải pháp ứng dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp BLE (Bluetooth low energy). Các smartphone được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2m, ghi nhận sự tiếp xúc gần. Nếu xuất hiện F0 từ dữ liệu do cơ quan có thẩm quyền nhập vào, hệ thống sẽ gửi đến tất cả các smartphone trong cộng đồng Bluezone. Khi đó, lịch sử tiếp xúc với F0 sẽ được Bluezone trên máy phân tích, so sánh. Nếu có sự trùng khớp, ứng dụng sẽ lập tức cảnh báo cho người dùng có nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Bluezone cũng có thể giúp cảnh báo người thuộc nhóm F2 (tiếp xúc gần với F1).

Sản phẩm này là sự tập hợp trí tuệ từ nhiều nhóm phát triển của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam gồm: Memozone, VNPT, MobiFone và BKAV. Với nguyên lý hoạt động như trên, mạng lưới người dùng Bluezone càng lớn, Bluezone hoạt động càng hiệu quả, cộng đồng càng được bảo vệ tốt hơn. Nếu mỗi người dân sử dụng smartphone cài đặt Bluezone cho mình và 3 người khác thì chỉ sau nửa tháng tất cả người dùng smartphone ở Việt Nam sẽ được bảo vệ.

Căn cứ Công văn số 475/THH-VP ngày 24/4/2020 của Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc hỗ trợ tuyên truyền về ứng dụng Bluezone, ngày 28/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 392/STTTT-TTBCXB đề nghị: Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam triển khai tuyên truyền về ứng dụng Bluezone để góp phần bảo vệ cộng đồng trước đại dịch Covid-19. UBND các huyện, thị xã, thành phố - Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền về ứng dụng Bluezone; yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp sóng đầy đủ chương trình tuyên truyền về nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Đài Truyền thanh cấp huyện.

Xem chi tiết tại đây!