Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 30/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 381/STTTT-TTBCXB về việc chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xem chi tiết Công văn tại đây! ​


Tin liên quan