Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Quyết định về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày 17 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 70/QĐ-STTTT về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông.
Tin liên quan