Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 05 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1125/STTTT-BCVTCNTT về việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
Xem chi tiết tại đây CV 1125.pdf
Tin liên quan