Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng, chống tham nhũng  
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
Ngày 19/01/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 72/KH-STTTT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
Xem chi tiết tại đây Ke hoach thuc hien PCTN 2022.pdf