Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
04/06/2024
Sáng ngày 04/6/2024, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tư vấn giải pháp chuyển đổi số cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024.
04/05/2024
Ngày 03/5/2024, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 488/TB-STTTT về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024.
14/01/2024
Cùng nhìn lại các tin tức nổi bật về lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam trong tuần qua (8.1 - 14.1.2024) với series "Điểm tin tuần" của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.
14/01/2024
Được “mở sóng” tại Việt Nam lần đầu vào năm 1993, là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng công nghệ này, đến nay khi mạng 3G, 4G và 5G đã trở nên phổ biến, đến nay, mạng 2G (GSM) đã hoàn tất sứ mệnh của mình đối với người dùng. Việc tắt sóng 2G không chỉ giúp tối ưu hạ tầng, nguồn lực cho những mạng GSM mới mà còn để đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số quốc gia.
31/12/2023
Trong năm 2023, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nhân quyền nói chung, bảo đảm quyền con người nói riêng.
30/12/2023
(ĐCSVN) - 41 cuốn sách, bộ sách giá trị của các tác giả, nhóm tác giả là nhà nghiên cứu, dịch giả, nhà văn… được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ sáu vừa có ý nghĩa khích lệ, động viên các tác giả, các đơn vị xuất bản; đồng thời góp phần thúc đẩy văn hóa đọc.
30/12/2023
Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự trong cơ quan; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” gửi về Công an tỉnh (Qua phòng An ninh chính trị nội bộ). Ngoài ra đơn vị đã xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy nổ. Tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng đơn vị Sở Thông tin và Truyền thông đạt tiêu chuẩn về “An toàn về an ninh trật tự”.
30/12/2023
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông cần có giải pháp nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của báo chí để anh em có thể sống và trụ lại với nghề.
29/12/2023
Trong thời gian qua, nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) trên địa bàn tỉnh”. Ngay từ khi Chỉ thị số 22-CT/TU ra đời, cấp ủy và Lãnh đạo sở đã quan tâm, chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về thực hiện công tác TDTHPL đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
29/12/2023
Những năm qua, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Hà Nam tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận khá đồng bộ, cơ bản sát với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân. Nhiều cơ chế chính sách được ban hành và triển khai kịp thời đã tác động tích cực đến đời sống của người dân. Sở Thông tin và Truyền thông đã làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan và mạng nội bộ, sở đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các văn bản của trung ương, của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận như: Bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị, Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác dân vận”, Quyết định số 106-QĐ/TU ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Tỉnh uỷ Hà Nam về việc ban hành Quy chế Công tác dân vận của Tỉnh uỷ; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Tỉnh uỷ Hà Nam về “Tăng cường công tác dân vận chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”…
23/12/2023
Ngày 21/4/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 777/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
07/12/2023
Trong bối cảnh, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, công tác truyền thông, thông tin đối ngoại cần phải có sự thay đổi nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và đáp ứng tình hình mới.
06/12/2023
Ngày 28/11/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế Quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND).
17/11/2023
Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình số 28-CTr/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện Chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực phía Tây sông Đáy và sông Nhuệ (ban hành kèm theo Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page