Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra quý IV và năm 2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng, chống tham nhũng  
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra quý IV và năm 2023
Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 1340/BC-STTTT kết quả công tác thanh tra, kiểm tra quý IV và năm 2023.
Xem chi tiết tại đây 1340.pdf