Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11/2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng, chống tham nhũng  
Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11/2023
Ngày 16 tháng 10 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 1337/BC-STTTT công tác thanh tra, kiểm tra tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11/2023.
Xem chi tiết tại đây 1337.pdf