Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng, chống tham nhũng  
Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022
Ngày 17/02/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 178/KH-STTTT về công tác  thanh tra, kiểm tra năm 2022
Xem chi tiết tại đây CT KH Thanh tra KT 2022.pdf