Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng, chống tham nhũng  
Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023
Ngày 20/02/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 179/KH-STTTT về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023.
Xem chi tiết tại đây CT KH Thanh tra KT 2023.pdf