Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Phần mềm nền tảng phục vụ hoạt động của Trung tâm Điều hành thông...

Phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Phần mềm nền tảng phục vụ hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Hà Nam
Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 406/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Phần mềm nền tảng phục vụ hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây 406.QD Ke hoach thue IOC.CT.pdf