Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu “Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát mua sắm, lắp đặt trang thiết bị” ...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu “Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát mua sắm, lắp đặt trang thiết bị” thuộc dự án “Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố”
Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 75/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu “Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát mua sắm, lắp đặt trang thiết bị” thuộc dự án “Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố”.
Xem chi tiết tại đây QD 75.pdf