Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông

Dự án Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông

1. Tên dự án: Dự án Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông

3. Mục tiêu chính: Sửa chữa một số hạng mục bị ảnh hưởng của cơn bão số 1 để đảm bảo điều kiện làm việc của cán bộ trong cơ quan

4. Địa điểm đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông

5. Tổng mức đầu tư: 239,7 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện: Năm 2016

7. Nguồn vốn đầu tư: NSNN

8. Tình trạng dự án: Đã thực hiện

Xem thông tin chi tiết dự án tại đây!