Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020

Thông tin phát triển ngành  
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020
Quý I năm 2020, công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đã khá ổn định. Ước thực hiện quý I năm 2020, tổng số thuê bao điện thoại có trên mạng khoảng 920.000; thuê bao Internet ADSL khoảng 110.000. Nhìn chung, tình hình thực hiện các chỉ tiêu quý I đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành tại các cơ quan nhà nước đã phổ biến hơn. Thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh được cập nhật liên tục, các cổng chuyên ngành được duy trì với lượng thông tin ngày càng phong phú; 100% thủ tục hành chính các cấp được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử; 87% dịch vụ hành chính công đạt mức 3 và 4 được thực hiện trên cổng để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong quý I, đối với lĩnh vực bưu chính - viễn thông - công nghệ thông tin:  Sở tham mưu với UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; công bố kết quả xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2019; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (giai đoạn 1); phê duyệt Kế hoạch thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022; đề xuất triển khai Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (E-Cabinet) của Viettel; công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (lĩnh vực viễn thông và Internet) đề nghị Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh thẩm định; Quyết định về việc kiện toàn Ban quản lý dự án “Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố".

Đối với lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản: Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch Phát triển thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2020. Sở ban hành nhiều công văn về việc cung cấp thông tin cho báo chí; hướng dẫn đón tiếp và cung cấp thông tin cho nhà báo, phóng viên; tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm mua bán người và di cư trái phép; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; chỉ đạo tuyên truyền cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020; tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người; tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến;  tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2020); chỉ đạo tuyên truyền Tháng hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm; tuyên truyền tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra; tuyên truyền Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

Đối với lĩnh vực thanh tra: Sở xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch công tác của Đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh Hà Nam năm 2020. Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/3/2020, sở tổ chức 01 cuộc thanh tra về lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm đối với 28 tổ chức, cá nhân gồm: 06 công ty in, 03 cơ sở in và 01 công ty phát hành sách, 18 cơ sở phát hành xuất bản phẩm. Phần lớn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của Nhà nước về hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm. Tuy nhiên, còn tồn tại: Một vài cơ sở in chưa thực hiện việc đăng ký hoạt động in, còn 02 cơ sở phát hành xuất bản phẩm vi phạm. Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 02 cơ sở phát hành xuất bản phẩm tổng số tiền là 2.000.000 đồng, buộc tiêu hủy 20 cuốn Lịch Vạn sự năm 2020 vi phạm (in giả, không có nhà xuất bản, không có hóa đơn chứng từ) bằng hình thức nhúng nước. Tiến hành 01 đợt khảo sát, rà soát đối với các cơ sở phát hành trên địa bàn tỉnh nắm bắt thị trường lịch Blốc, buôn lậu qua đường bưu chính dịp Tết Nguyên đán 2020. Kết quả các tổ chức, cá nhân kinh doanh phát hành xuất bản phẩm, hoạt động bưu chính trên địa bàn đã chấp hành đúng các quy định của Nhà nước, chưa phát hiện tổ chức, cá nhân nào vi phạm. Phát hiện 01 cá nhân đăng tải Công văn giả mạo, nội dung văn bản cắt ghép, sao chép, sai sự thật (Công văn số 577/UBND-VX ngày 20/02/2020 về kiến định kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh,sinh viên, học viên đến hết tháng 3 năm 2020 và điều chỉnh thời gian năm học 2019 - 2020). Đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 5.000.000đồng về hành vi: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Quý II năm 2020, sở phấn đấu đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ngành thông tin và truyền thông đã đề ra, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: Tham mưu duy trì, cập nhật kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0). Tham mưu công bố bộ tiêu chí chấm điểm công nghệ thông tin. Tham mưu họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam. Tham mưu tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch thực hiện công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Báo cáo kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. Báo cáo sơ kết 6 tháng kết quả thực hiện Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Phối hợp kiểm tra việc sử dụng tần số vô tuyến điện; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Tham mưu chỉ đạo, quán triệt cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm. Báo cáo công tác cải cách hành chính. Báo cáo tình hình kết quả kiểm soát, thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm.../.​