Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu...

Thông tin phát triển ngành  
Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 22/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT về công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.
Xem chi tiết Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT tại đây./.​ 1127QD_ NTM nang cao.PDF