Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 thuộc thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 thuộc thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày 06/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 thuộc thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông kèm theo Quyết định số 2254/QĐ-BTTTT.
Xem chi tiết tại đây! 2254QD.PDF
Tin liên quan