Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh
Ngày 10/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 271/KH-STTTT tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.
Xem chi tiết tại đây KH an ninh nguon nuoc.pdf